Menu

Kilpailun säännöt

Kilpailun säännöt

Kilpailun tavoitteena on kuvata Repoveden kansallispuiston luontoa ja sen monimuotoisuutta. Aihetta ei ole tarkemmin rajattu vaan kuvaajalle jätetään mahdollisuus ikuistaa kuvauksen yhteydessä koettuja oivalluksia. Kuva voi esittää esimerkiksi maisemaa, kasveja, eläimiä, muotoja, ihmisiä. Kilpailuun hyväksytään kaikki Repoveden kansallispuisto aihetta esittävät ja Repoveden kansallispuistossa kuvatut kuvat.

Sarjat

A) Aikuiset (vuonna 2001 ja aikaisemmin syntyneet)

valokuvaajat, valokuvaajan ammattiin opiskelevat, luontokuvauksen harrastajat

B) Lapset ja nuoret, v. 2002-2011 syntyneet

Repoveden luontokuvakilpailun palkinnot ovat:

A) Aikuiset

I. 4 000 € (Kouvolan kaupungin nimikkopalkinto)
II. 2 000 €
III. 1 000 €

B) Lapset ja nuoret

I. 350 € (Mäntyharjun kunnan nimikkopalkinto)
II. 200 €
III. 100 €

Lisäksi tuomaristo pidättää oikeuden antaa erityis- ja kunniamainintoja, jotka palkitaan tuotepalkinnoilla sekä kunniakirjoilla.

Kilpailun palkinnoille on haettu verovapaus.

 

Instagram-sarja

Repoveden luontokuvakilpailussa on sarja myös Instagram-kuville. Kaikki 31.3.2019 mennessä #repokisa2019 tunnisteella merkityt kuvat ovat mukana kilpailussa.

Instagram-sarjan voittajat palkitaan laadukkailla tuotepalkinnoilla.

 

Osallistumisoikeus

Kilpailu on tarkoitettu Suomen kansalaisille tai Suomessa asuville muiden maiden kansalaisille.

Kilpailijan tulee noudattaa Repoveden luontovalokuvakilpailun sääntöjä ja sitoutua pitämään kilpailun tulokset salassa viralliseen julkistamiseen saakka.

Osallistumismaksua ei peritä, kilpailu on osallistujille maksuton.

 

Kuvien tuomarointi

Kilpailuaineiston perusteella tuomaristo valitsee huhtikuun 2019 aikana jokaisen sarjan kuvista I-III sijalle sijoittuvat kuvat. Lisäksi tuomaristo pidättää oikeuden antaa erityismainintoja (esim. paras kesäkuva, paras eläinkuva tms.) tai kunniamainintoja. Kuvista valitaan myös muita kuvia Repoveden luontokuvakilpailun näyttelyyn. Valinnan tekee tuomaristo yhteistyössä kilpailun järjestäjän kanssa.

Tuomariston jäsenet ovat:

luontovalokuvaaja Hannu Hautala
kuvajournalisti, valokuvaaja Juha Metso
dokumentaristi Juha ”Norppa” Taskinen
ammattivalokuvaaja Jaana Kotamäki
luontovalokuvaaja Markus Varesvuo
UPM, johtaja, sidosryhmäsuhteet Sami Oksa (yhteistyökumppanin edustaja)

Tuomariston sihteerinä toimii festivaalisihteeri Heidi Tuovinen.

Tuomariston päätöksistä ei voi valittaa. Kilpailun järjestäjä voi hylätä kilpailijan, jos kilpailijan toiminta on ollut sääntöjen vastaista.

 

Seuraavat säännöt koskevat kaikkia kilpailusarjoja (pl. Instagram-sarja)

Lataamalla kilpailukuvat lataussivustolle, osallistuja hyväksyy seuraavat säännöt. Kilpailun tuomaristo on hyväksynyt säännöt.

Kuvien tulee esittää Repoveden kansallispuisto aihetta tai niiden tulee olla kuvattu Repoveden kansallispuistossa. Kuvien kuvausajankohtaa ei ole rajattu.

Tekniset vaatimukset

Kilpailuun hyväksytään ainoastaan digitaalisia tiedostoja. Muita kuin digitaalisia aineistoja (kuten diat, negatiivit, paperikuvat) ei hyväksytä. Nämä voi kuitenkin skannata digitaaliseen muotoon. Kilpailija on vastuussa, että digitaalinen aineisto on toimiva ja luettavissa. Digitaalinen aineisto ladataan järjestäjältä saatujen ohjeiden mukaan. Ohjeet on nähtävissä lataussivustolla, joka aukeaa alkuvuodesta 2019 ja on avoinna 31.3.2019 saakka.

Kilpailukuvien muoto on kilpailijan vapaasti valittavissa. Otettua kuvaa voi myös rajata kuvankäsittelyohjelmilla. Panoraamakuvat tulee valmiiksi liittää yhteen. Kuvakoko 1920 px (pitempi sivu), väriavaruus sRgp.

Kuvien muokkaamista digitaalisesti on rajoitettu. Normaali kuvankäsittely on sallittua kunhan kuva on totuudenmukainen. Vapaampaa muokkausta ei sallita. Kuvasta ei rajausta lukuunottamatta saa poistaa elementtejä eikä siihen saa lisätä mitään.

Oikeudet

Kuvaajalla tulee olla kuvissa esiintyviltä tunnistettavilta henkilöiltä suostumus kuvan julkaisemiseen ilmoitettua käyttötarkoitusta varten (kilpailukuva) jos kuva on otettu muualla kuin julkisella paikalla.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää kilpailussa sijoittuneita kuvia luontokuvausta edistävissä tarkoituksissa kuten Repoveden luontovalokuvakilpailun näyttelyssä sekä kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Järjestäjällä on myös oikeus luovuttaa kuvia yhteistyökumppaneille ja medialle kilpailuun liittyvää tiedotusta varten.

Kilpailun järjestäjä voi luovuttaa kuvia kilpailun yhteistyökumppaneille kilpailua edistäviin tarkoituksiin. Tällöin kuvien käyttöoikeus ja korvaus sovitaan kunkin kuvaajan kanssa, Kuvaston suositukset huomioiden.

Voittajien kuvat asetetaan esille Repoveden luontokuvakilpailun näyttelyyn Vuohijärven luonto- ja kulttuuritaloon kesäksi 2019. Myös muita kilpailuun osallistuneita kuvia (mm. kunniamaininnan saaneet) voidaan vuonna 2019 tai myöhempinä vuosina asettaa esille näyttelyihin.

Järjestäjä tarjoaa voittajakuville ja muille näyttelyyn valituille kuville näyttelytilan veloituksetta sekä vastaa näyttelyn kuvien tulostuksesta, ripustuksesta, vakuutuksista ym. kustannuksista.

Järjestäjä toteuttaa teoksista vedoksen/vedoksia näyttelyä varten. Järjestäjällä on oikeus myydä teoksia asiakkaille. Valokuvaajalle maksetaan Kuvaston mukainen korvaus myydyistä kuvista.  Näyttelyripustusta varten toteutetut teokset jäävät järjestäjän omistukseen.

Näyttelykokonaisuus kiertää Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalon jälkeen eri puolilla Suomea, mm. Hannu Hautalan luontokuvakeskus, Luontokeskus Siida, UPM Bioforum.

Järjestäjä tekee kilpailutöistä, palkintojenjakotilaisuudesta ja kilpailijoista ääni- ja kuvatallenteita arkistointia ja tiedotusta varten.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus toteuttaa kilpailukuvista painomateriaalia (mm. julisteet, kortit, kirja, kalenteri), josta kuvaaja saa tekijänoikeuskorvauksena Kuvaston mukaisen korvauksen.

 

Kuvaajan vastuu

Kuvaajan tulee olla kuvannut itse kilpailukuvat. Kuvaajalla on oltava oikeudet kilpailukuviin ja niiden julkaisemiseen järjestäjän säännöissä mainituihin tarkoituksiin.

 

Lisätietoja: info@kulttuurivuohijarvi.fi

 

Design: Haaja